قرآنی. حدیثی. تاریخی و علمی.

 

حدیث ثقلین

متن حدیث

قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي تارك فيكم الثقلين أو لهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات، وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.

متن گفتار علماء درقرون مختلف درمورد حدیث ثقلین

در اين بخش به نام برخى از بزرگان علماء که این حدیث را نقل کرده اند، از منبع اصلی یعنی خود متن را با ترجمه مختصر در پیرامون آنها، آورده شده است.  

متن حدیث

قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي تارك فيكم الثقلين أو لهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات، وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.

حضرت پیامبر(ص) روزی خطبه ایرا کردند وفرمود: ای مردم همانا من هم بشر هستم نزدیک است که پیک خداون به سوی من بیاید، من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم اولی آنها کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس به آن متوصل شوید، بعد فرمود: واهل بیت من، در باره اهل بیت من خدا را به یاد داشته باشید، این حرف را سه مرتبه تکرا کردند، این دوهرکز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند.

همه شيعيان دوازده امامى اتّفاق نظر دارند كه اين حدیث در مورد قرآن واهل بیت می باشد. اين مطلب در روايات متواترى از طريق آنان نقل شده است. بنا بر اين از نظر آنان مسلّم است، و جاى هيچ ترديدى در آن نيست. ولى اين استدلال براى اهل تسنّن كافى نيست و پرسش هايى براى آنان مطرح خواهد شد از جمله اين كه:
ـ آيا اين روايات در كتاب هاى محدّثان و مفسّران اهل سنّت آمده است؟
ـ آيا آنان اين روايات را صحيح و قابل اعتماد مى دانند؟
ـ آيا براى اثبات آن دليل قانع كننده اى وجود دارد؟

- آیا این احادیث به همین معانی معروف آمده است؟
بنده با امکانات که دردست داشتم، وآن مقدار منابع که دردست رس بود، بیش از پنجاه منبع را که مطالعه کردم این حدیث را به همین کیفیت نقل کرده اند واین حدیق را با طریق های متعدد آورده اند ومورد تأیید قرار داده اند، اگر به طور دقیق درطول تاریخ بررسی کنیم حتما چند برابر این افراد را خواهیم یافت، که این گونه حیث ها را نقل کرده باشند، اما آن کسانیکه خرده می گیرند ومشکل تراشی می کنند، وبه دنبال توجیه کردن عبارات می گردند، هیچ منطقی را قبول ندارند. خواننده محترم بنده این مطالب را بدون هر تعصبی نقل می کنم، راه هر کسی روشن است ودراین دنیا هیچ کسی هم نمی تواند به کسی دیگر ممانعت ایجاد کند. اما توجه داشته باشید که بنده این مطالب راازدانشمندان، علماء ومفسرین، ومورخین بزرگی نقل می کنم (علماء اهل سنت) که به هیچ وجه این فضیلت را به این کیفیتی که خودشان نقل می کنند برای اهل بیت (علیهم سلام) قبول ندارند چون اگر قبول داشته باشد باید پیامد های آن را هم به پزیرند، که درآن صورت افضلیت ایشان را بر جمیع اصحاب قرار دادن به دنبال دارد، واگر گفته ها وکتابهای این علماء را کسی پیدا شود که قبول نداشته باشد پس غیر از اینها چیزی دیگری برایشان باقی نمی ماند، آن وقت مشکل بیشتر می شود.  

متن گفتار علماء درقرون مختلف درمورد حدیث ثقلین

در اين بخش به نام برخى از بزرگان علماء که این حدیث را نقل کرده اند، از منبع اصلی یعنی خود متن را با ترجمه مختصر در پیرامون آنها، آورده شده است.

1 - سرخسي، حدیث را به این صرت نقل کرده است، إنما اراد من أنعم الله تعالى عليه بهذه الدرجة فليقض بما في كتاب الله تعالى وبذلك كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعال وعترتي أهل بيته الأقربون والأبعدون فان تمسكتم بهما لم تضلوا، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی گزاشته ام کتاب خدا و عترت اهل بیت من، اگر به این دو متوصل شوید هرگز گمراه نمی شوید. (مبسوط، دار المعرفه، بيروت،1986م،ج 16، ص 69)

2 - شوكاني، این حدیث را چنین آورده است، لكن ههنا مانع من حمل الآل على جميع الأمة وهو حديث: أني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره، این حدیث درکتاب صحیح مسلم وغیر از آن پیدامی شود،که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی گزاشته ام کتاب خدا و عترت من، اگر به این دو متوصل شویدگمراه نمی شوید. (نيل الاوطار، دار الجيل، بيروت، 1973،ج 2، ص 328)

3 - امام احمد بن حنبل، این محدث بزرگ جهان اسلام این حدیث مهم را به این صورت نقل کرده است، حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا اسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل يعنى إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من المساء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد، کتاب خدا ریسمانی است که بین زمین وآسمان آویزان می باشد، عترت اهل بیت من، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (مسند احمد، دار صادر، بيروت ج 3، ص 14)

امام احمد بن حنبل، درجلد 3، صفحه، 17، کتاب مسند خود به این طریق نقل کرده است، حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا محمد يعنى ابن طلحة عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال إني أوشك ان أدعى فأجيب وانى تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وان اللطيف الخبير أخبرني انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروني بم تخلفوني فيهما،

ودرصفحه 26، همین جلد این حدیث را آورده است، حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن نمير ثنا عبد الملك يعنى ابن أبي سليمان عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي الا انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض،

توضیح: این احادیث را از زبان کسی نقل می کنم که پیشوای یکی از مذاهب اسلامی است، ومحدث بزرگی هم می باشد کتاب مسند او هم یکی از کتابهای حدیثی معتبر در بین پیروانش می باشد، به طورصریح می گوید حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد، کتاب خدا ریسمانی است که بین زمین وآسمان آویزان می باشد، عترت اهل بیت من، این دوهرکز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. اما در حال حاضر می بینیم که به حمد الله قرآن به بزرگی خود باقی است، ولی اهل بیت همتایانی پیدا کرده است، یا اینکه مفهوم عترت گسرش یافته است، در بین جامعه اسلامی، این حدیث را به طریق های مختلف درحالی نقل می کند که در کتاب حدیثی خود از این اهل بیت به ندرت حدیث نقل کرده است، این فرست برای همه وجود دارد که در باره چنین احادیثی بیشتر توجه کنند.

4 - عبد الله بن بهرام دارمي، حدیث را به این صورت نقل کرده است، حدثنا جعفر بن عون ثنا أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي تارك فيكم الثقلين أو لهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات، از زید بن ارقم نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) روزی خطبه ایرا کردند وفرمود: ای مردم همانا من هم بشر هستم نزدیک است که پیک خداوند به سوی من بیاید، من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم اولی آنها کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس به آن متوصل شوید، بعد فرمود: واهل بیت من در باره اهل بیت من خدارا به یاد داشته باشید، این حرف را سه مرتبه تکرا کردند. (سنن الدارمي، مطبعه الحديثه، دمشق، 1349قمری، ج 2 ،ص 431 – 432)

5 - نسائي، یکی از محدثین بزرگ اسلامی است، این حدیث را به این صورت نقل کرده است، أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيدي علي فقال من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، أخبرنا زكريا بن يحيى قال ثنا إسحاق قال أنا جرير عن أبي حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سمرة بن عمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال الحصين يا زيد حدثنا ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وما شهدت معه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء يدعى خميا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ومن استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه وتركه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين فمن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال بلى إن نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة قال من هم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، دراینجا در این مورد دو حدیث نقل کرده است، اول حدیث که در روز غدیر خم ایراد کردند، فرمو: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها باقیی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد کتاب خدا و عترت اهل بیت من، پس ببی نید چگونه با آنها رفتار می کنید؟ هرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه در سر حوض به من ملحق شوند. ودر حدیث دوم از زید بن ارقم روایت کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: نزدیک است که پیک خداوند به سراغم بیاید، من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم اولی آنها کتاب خدا که در آن نور وهدایت است، هر کس که به آن متوسل شود هدایت می شود و هر کس که از آن دوری کند گمراه می شود، واهل بیت من به یاد خدا باشید در مورد اهل بیت من. (فضائل الصحابه، دار الكتب، بيروت،ص 15،21،22)

  6 - حاكم نيشابوري، به این طریق نقل کرده است، حدثنا، أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا يحيى ابن حماد (وحدثني) أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه وأبو بكر أحمد بن جعفر البزار (قالا) ثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد (وثنا) أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي ثنا خلف بن سالم المخرمي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من حجة الوداع ونزل غدير خم امر بدوحات فقممن فقال كأني قد دعيت فأجبت اني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم قال إن الله عز وجل مولاي وانا مولى كل مؤمن ثم اخذ بيد علي (رضي الله عنه) فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، حدثنا،  أبو بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه بالري ثنا محمد بن أيوب ثنا يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبد الله النخعي عن مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، به دوطریق این حدیث را از زید بن ارقم نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمو: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گران بها می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد کتاب خدا و عترت واهل بیت من، پس ببینید چگونه با آنها رفتار می کنید هرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه در سر حوض به من ملحق شوند. بعد حاکم می گوید این حدیث با شروطی که مسلم وبخاری برای روایات قائل هستند صحیح است، (مستدرك حاکم، ج 3، ص 109،148)

7 - بيهقي، درکتاب سنن خود چنین نقل کرده است، أخبرنا، أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حيان وهو يحيى بن سعيد عن يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اما بعد أيها الناس إنما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربى فأجيبه وانى تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قال حصين لزيد ومن أهل بيته نساؤه (من أهل بيته) قال بلى ان نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة قال من هم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، از زید بن ارقم نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) روزی بر ما خطبه خواند وبعد فرمو: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد کتاب خدا وعترت اهل بیت من، پس ببی نید چگونه با آنها رفتار می کنید هرگز ازهم جدانمی شوند تا اینکه در سر حوض به من ملحق شوند. (سنن الكبرى،دارالفكر،ج7،ص30–31)

ودر جلد 10، صفحه، 113،و14، خود به این طریق آورده است، أخبرنا، أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر، محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا جعفر، يعنى ابن عون ويعلى يعنى ابن عبيد عن أبي حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام فينا ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اما بعد أيها الناس إنما انا بشر يوشك ان يأتي رسول ربى فأجيبه وانى تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكر كم الله تعالى في أهل بيتي ثلاث مرات.

8 - هيثمي، که در مورد فضایل اهل بیت احادیث زیادی نقل کرده است در مورد این حدیث چنین نقل کرده است، عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انى تارك فيكم خليفتين كتاب الله عز وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. رواه أحمد واسناده جيد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انى خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله ونسبي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. رواه البزار وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. وعن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انى مقبوض وأني قد تركت فيكم الثقلين يعنى كتاب الله وأهل بيتي وانكم لن تضلوا بعدهما وانه لن تقوم الساعة حتى يبتغى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما تبتغى الضالة فلا توجد. رواه البزار وفيه الحرث وهو ضعيف. وعن عبد الرحمن ابن عوف قال لما فتح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مكة انصرف إلى الطائف حاصرها سبع عشرة أو تسع عشرة ثم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بعترتي خيرا وان موعدكم الحوض والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن إليكم رجلا منى أو كنفسي يضرب أعناقكم ثم أخذ بيد على فقال هذا. رواه البزار وفيه طلحة بن جبر وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال آخر ما تكلم بن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخلفوني في أهل بيتي. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، از چندین طریق نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: هما نا من دو خلیفه در بین شما باقی می گزارم کتاب خدا که کشیده شده بین زمین وآسمان وعترت اهل بیت من این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا اینکه در سر حوض به من ملحق شوند. بعد از نقل روایات به سند آن اشکال می گیرد، می گوید احتال دارد یکی از راوی های آن ضعیف باشد. (مجمع الزوائد، دار الكتب، بيروت، 1988م، ج 9، باب في فضل اهلبيت(ع)ص 162-163)

9 - علي بن جعد بن عبيد، حدیث را به این صورت نقل کرده است، ثنا بشر بن الوليد نا محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال إني أوشك أن أدعى فأجيب وأني تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما، از ابی سعید نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمو: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا که کشیده شده بین زمین وآسمان وعترت اهل بیت من، خداوند به من خبرداده که این دو هرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه در سر حوض به من ملحق شوند پس ببی نید چگونه با آنها رفتار می کنید. (مسند ابن جعد، دارالكتب، بيروت، 1996م،ص 397)

10 - ابن ابي شيبه كوفي، حدیث را به این طریق آورده است، حدثنا زكريا قال حدثني عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من المساء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، ازابی سعید خدری نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد، کتاب خدا ریسمانی است که بین زمین وآسمان آویزان می باشد، عترت اهل بیت من، این دوهرکز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (مصنف، دار الفكر، بيروت،1989م، ج 7، ص 176)

11 - عبد بن حميد بن نصر الكسي، حدیث را به این طریق نقل کرده است، أخبرنا جعفر بن عون أنا أبو حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقم يقول قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي فأجيبه وانى تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات فقال حصين يا زيد ومن أهل بيته أليست نساؤه من أهل بيته قال بلى ان نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال آل يا علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم، از زید بن ارقم نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) روزی بر ما خطبه خواند وبعد فرمو: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، اولی کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس ازکتاب خداوند کمک بجویید، و بعدفرمود: اهل بیت من، شمارابه خدا می سپارم در مورد اهل بیت خود، این مطلب را سه مرتبه تکرا کردند. (منتخب مسند عبد بن حميد، مكتبه النهضه العربيه، 1988م،ص 114)

12 - عمرو بن ابي عاصم، حدیث را به این صورت آورده است، قال زيد: قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فخطبنا بما يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس إنما أنتظر أن يأتي رسول من ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فرغب في كتاب الله وحث عليه، ثم قال أهل بيتي أذكر كم الله في أهل بيتي ثلاثا. ثنا حسين بن حسن، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزي ، عن الأعمش عن يزيد بن حبان، عن زيد بن أرقم، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إني تارك فيكم الثقلين نحوه. حدثنا علي بن ميمون، حدثنا سعيد بن سلمة، عن عبد المل ، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به فلن تضلو بهذي: الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيت، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. حدثنا أبو بكر، ثنا محمد بن بشر، ثنا زكريا، حدثنا عطية، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: إني تارك فيكم الثقلي : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، در حدیث اولی از زید بن ارقم نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) درغدیر خم بر ما خطبه خواند وبعد فرمو: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، اولی کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد، پس از کتاب خداوند کمک بجویید، و بعدفرمود: اهل بیت من، شمارابه خدا می سپارم در مورد اهل بیت خود، این مطلب را سه مرتبه تکرا کردند. واز چندین طریق دیگر هم حدیث را نقل کرده است، (كتاب السنه، عمرو بن ابي عاصم، مكتب اسلامي، بيروت، 1993م،ص629–630،ح1551، 52،53،54)

13 - ابو يعلى موصلي، به این طریق حدیث را آورده است، حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا محمد بن طلحة، عن الأعمش، عن عطية بن سعد. عن أبي سعيد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: إني أوشك أن أدعا فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي. وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا بم تخلفوني فيهما، از ابی سعید نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها با قی می گزارم، کتاب خدا که کشیده شده بین زمین وآسمان وعترت اهل بیت من، خداوند به من خبرداده که این دو هرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه در سر حوض به من ملحق شوند پس ببی نید چگونه با آنها رفتار می کنید. (مسند ابي يعلى،ج 2، ص 297 – 298)

14 - ابن خزيمه، به این طریق نقل کرده است، عن أبي سعيد، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: إني تارك فيكم الثقلي، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ازابی سعید خدری نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد، کتاب خدا ریسمانی است که بین زمین وآسمان آویزان می باشد، عترت اهل بیت من، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (صحيح ابن خزيمه، مكتب اسلامي، چاپ دوم،1992م،ج 2، ص 303)

ودرجلد4، صفحه 63، کتاب صحیح خود به این طرق آورده است، زيد بن أرقم يقول قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين فمن أهل بيته يا زيد أليست نساؤه من أهل بيته قال بلى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال آل يا علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، از زید بن ارقم نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) روزی بر ما خطبه خواند وبعد فرمو: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، اولی کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس ازکتاب خداوند کمک بجوید، که درهدایت خواهید بود، وهرکس که خطا کند درگمراهی خواهد بود، و بعدفرمود: اهل بیت من، شمارابه خدا می سپارم درمورد اهل بیت خود، این مطلب راسه مرتبه تکراکردند.

15 - طبراني، حدیث را به این صورت نقل کرده است، يعقوب نا أبو عبد الرحمن المسعودي عن كثير النواء عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، ازابی سعید خدری نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد، کتاب خدا ریسمانی است که بین زمین وآسمان آویزان می باشد، عترت اهل بیت من، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (معجم الاوسط، دار الحرمين، 1995م،ج 3،ص 374) در جلد چهار صفحه 33، همین کتاب ودر کتاب معجم الصغیر جلد 1، صفحه 131، 135، این حدیث را نقل کرده است.

16 - محمد بن علي صوري، حدیث را به این طریق آورده است، أخبرنا أبو الطيب محمد بن الحسين بن جعفر التيملي قال قال أبو العباس بن عقدة سمعت أبا زكريا يحيى بن زكريا الحافظ النيسابوري يقول هذا الحديث حديث أبي حيان (يزيد بن حيان) أثبت حديث في قول النبي (صلى الله عليه وسلم) إني تارك فيكم الثقلين وقال غير أبي زكريا أثبت حديث فيه حديث زكريا عن حبيب عن أبي الطفيل والأعمش قد رواه أيضا عن يزيد بن حيان جمعهما أبو عوانة حديث حبيب ويزيد بن حيان، این حدیث از قول نبی(ص) می باشد که گفته همانا من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم.(فوائد المنتقاه،دار الكتاب عربي،بيروت،1987م،ص73–74)

17 - ابن سلامه، چنین نقل کرده است، حيث حل ثقله الثقل متاع المسافر والثقل أيضا كل شئ نفيس مصون ومنه قوله (صلى الله عليه وسلم) إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، این حدیث از قول نبی(ص) می باشد که گفته همانا من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا وعترت خودم را. (دستور معالم الحكم، پاورقى، مكتبه المفيد، قم، ص 146)

18 - جار الله الزمخشري، حدیث را این چنین یاد آورد شده است، النبي (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، حضرت پیامبر(ص) فرمود: هما نا من دو خلیفه در بین شما باقی می گزارم کتاب خدا وعترت خودم را. (فايق في غريب الحديث، دار الكتب، بيروت، 1996م،ج 1،ص 150)

19 - ابن ابي الحديد، حدیث را به این صورت نقل کرده است، وقد بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) عترته من هي، لما قال إني تارك فيكم الثقلين فقال، عترتي أهل بيتي وبين في مقام آخر من أهل بيته حيث طرح عليهم كساء. وقال حين نزلت ( إنما يريد الله ليذهب، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم، حضرت پیامبر(ص) عترت خود را بارها بیان کرده، از جمله زمانی که گفت من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، بعد گفت عترت من اهل بیتم است. (شرح نهج البلاغه، دار إحياء الكتب عربي، ایران، ج 6 ،ص 375 – 376)

ودر جلد 9، صفحه 133، به این طریق اشاره کرده است، وهذه إشارة إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله) خلفت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض، لا يفترقان حتى يردا على الحوض، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من بجای خود دو چیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا عترتم اهل بیتم، (قرآن) که کشیده شده است بین زمین وآسمان، این دوهرکز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند.

20 - متقي هندي، حدیث را به این صورت نقل کرده است، انى أوشك أن ادعى فأجيب وانى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير خبرني أنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما، أيها الناس انى تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان اتبعتموهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي تعلمون انى أولى بالمؤمنين من أنفسهم من كنت مولاه فعلى مولاه (عن زيد بن أرقم) تركت فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمتم كتاب الله وعترتي أهل بيتي (والخطيب في المتفق والمفترق عن جابر) كأني قد دعيت فأجبت انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما (عن أبي سعيد) كأني قد دعيت فأجبت انى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الاخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ان الله مولاي وانا ولى كل مؤمن من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم) ازچندین طریق آورده ازجمله از زبان ابی سعید خدری نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد، کتاب خدا ریسمانی است که بین زمین وآسمان آویزان می باشد، عترت اهل بیت من، این دوهرکز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (كنز العمال، مؤسسه رساله،بيروت، 1989م،ج 1،ص 186-187)

21 - محمود ابو ريه، حدیث را به این طریق نقل کرده است، والحديث الذي أشار إليه ابن حجر رواه مسلم في سياق حجة الوداع قال  إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وفي رواية أخرى عن جابر لما خطب (صلى الله عليه وسلم) يوم عرفة: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده-إن اعتصمتم به، كتاب الله. وفي الموطأ: وسنتي، ولم تكن السنة يومئذ تعرف إلا بالسنة العملية. وفي رواية: إني تارك فيكم الثقلين! كتاب الله، وعترتي أهل بيتي. وقد جاء هذا الحديث بروايات مختلفة والمعنى واحد في كثير من كتب السنة.

 از چندین طریق نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم، کتاب خدا واهل بین خودم را. (اضواء على السنه المحمديه، چاپ پنجم،نشر بطحاء، ص 404 – 405)

22 - سيد مير محمدي زرندي، چنین آورده است، طوائف من الأخبار دلت على أن القرآن قد جمع في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) الطائفة الأولى: أحاديث الثقلين المشهورة والمعروفة لدى جميع المسلمين، وفي هذه الأحاديث قد أطلق الكتاب على ما تركه النبي (صلى الله عليه وآله) في أمته، عندما قال: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من بجای خود دو چیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا عترتم اهل بیتم. (بحوث في تاريخ القرآن، نشر،جماعه مدرسين،قم،1420قمری،ص121–122)

ودر صفحه 282، به این طریق آورده است، لأخبار الدالة على وجوب التمسك بالقرآن، كقوله (صلى الله عليه وآله) إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي. اخبار دلالت می کند به وجوب تمسک به قرآن مثل حدیث که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من دو چیز گرانبها در بین شما باقی می گزارم کتاب خدا وعترتم.

23 - ثعلبي، به این طریق نقل کرده است، قال النبي (صلى الله عليه وسلم) إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما، وقال جعفر الصادق: سمي الجن والإنس ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم، کتاب خدا واهل بین خودم را، ثفلین، دلالت به عظمت اینها می کند. (تفسير ثعلبي، دارالاحياء، بيروت،2002م، ج 9، ص 186)

24 - سمعاني، به این صورت نقل کرده است، وفي الخبر أن النبي قال: تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. وهو إخبار عن عظم قدرهما، در روایات آمده است، که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا واهل بین خودم را، این خبر دلالت به عظمت اینها می کند. (تفسير سمعاني، دار الوطن، رياض،1997م، ج 5، ص 329)

25 - حاكم الحسكاني، به این طریق نقل کرده است، حدثنا محمد بن الحسين بن جعفر، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا أبو عبد الرحمان المسعودي عن كثير النوا: عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الاخر حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، ازابی سعید خدری نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد، کتاب خدا ریسمانی است که بین زمین وآسمان آویزان می باشد، عترت اهل بیت من، این دوهرکز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (شواهد التنزيل، مؤسسه نشر وزارت وارشاد، تهران، 1990م، ج 2، پاورقى، ص 41)

26 - بغوي، به این طریق نقل کرده است، ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، حضرت پیامبر(ص) فرمود: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، اولی کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس ازکتاب خداوند کمک بجویید، و بعدفرمود: اهل بیت من، شمارابه خدا می سپارم در مورد اهل بیت خود. (تفسير بغوي، دار المعرفه، بيروت، ج 1،ص 332)

درجلد چهار صفحه 125، و 271، هم همین حدیث را با طریق های مختلف آورده است.

27 - ابن عطيه اندلسي، به این صورت نقل کرده است، وروي عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين إنه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم كتاب الله سبب بينكم وبينه طرفه بيده وطرفه بأيديكم فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه وأحلوا حلاله وحرموا حرامه ألا وعترتي وأهل بيتي هو الثقل الآخر فلا تسبعوهم فتهلكوا، روایت شده که حضرت پیامبر(ص) خطبه خواند وفرمود: ای مردم من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم کتاب خدا وعترت اهل بیتم که او گران بهای دوم است. (محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب، بیروت،1993م،ج 1،ص 36)

28 - رازي، این مفسر اسلامی به این صورت نقل کرده است، وروي عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: هذا القرآن حبل الله، وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله تعالى حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ازابی سعید خدری نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم،کتاب خدا، که ریسمانیست بین زمین وآسمان آویزان، وعترت اهل بیت من.(تفسير الرازي،چاپ سوم،ج 8،ص173)

29 - ابي حيان اندلسي، به این طریق نقل کرده است، وروي عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين، إنه لن تعمى أبصاركم، ولن تضل قلوبكم، ولن تزل أقدامكم، ولن تقصر أيديكم، كتاب الله سبب بينكم وبينه، طرفه بيده وطرفه بأيديكم، فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، ألا وأهل بيتي وعترتي وهو الثقل الآخر، فلا تسبوهم فتهلكوا، روایت شده که حضرت پیامبر(ص) خطبه خواند وفرمود: ای مردم من در بین شما دو چیزگران بها باقی می گزارم کتاب خدا، وعترت اهل بیتم که اوگران بهای دوم است.(تفسيربحرالمحيط،دارالكتب،بيروت،2001م،ج1،ص117)

30 - ابن كثير، به این صورت نقل کرده است، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في خطبته بغدير خم، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض، در کتابهای صحیح ثابت شده که در خطبه غدیرخم حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا، وعترت اهل بیتم، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند.

وعظ ثم قال (صلى الله عليه وسلم) أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال (صلى الله عليه وسلم) وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، حضرت پیامبر(ص) روزی بر ما خطبه خواند وبعد فرمو: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها می گزارم، اولی کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس ازکتاب خداوند کمک بجوید، و بعدفرمود: اهل بیت من، شمارابه خدا می سپارم در مورد اهل بیت خود، این مطلب را سه مرتبه تکرا کردند. (تفسير ابن كثير،1992م، دار المعرفه، بيروت، ج 4،ص 122)

31 - آلوسي، به این صورت نقل کرده است، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قوله (عليه الصلاة والسلام) إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي لا يفترقان حتى يردا على الحوض، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم،کتاب خدا، وعترتم، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (تفسير آلوسي، ج 3،ص 156)

ودرجلد 6، صفحه194، به این طریق آورده است، وقال الذهبي: إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فغممن، ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، الله تعالى مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذبيد علي (كرم الله وجهه) فقال: من كنت مولاه فهذاوليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه،ازذهبی نقل کرده که زید بن ارقم گفت حضرت پیامبر(ص) درغدیرخم برماخطبه خواند وبعد فرمو: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیزگرانبهامی گزارم، واهل بیت من، ببی نید چگونه باآنها رفتار می کنید، این دوهرکز ازهم جدانمی شوندتا اینکه درسر حوض به من برگردند.

32 - ابن حزم، درکتاب احکام خود این چنین به حدیث اشاره کرده است، وقوله (صلى الله عليه وسلم) تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیزگرانبها باقی می گزارم،کتاب خدا واهل بیت من.(احكام،مطبعه العاصمه،قاهره،ج6،ص834)

33 - ابو بكر سرخسي، به این طریق آورده است، قال عليه السلام: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیزگرانبها باقی می گزارم،کتاب خدا وعترتم، اگر به این دومتوصل شوید گمراه نمی شوید بعد از من. (اصول السرخسي،دار الكتب، يروت،1993م،ج1،ص314)

34 - آمدي، به این صورت آورده است، فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أخبر بذهاب الرجس عن أهل البيت بإنما، وهي للحصر فيهم، وأهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين. ويدل على هذا أنه لما نزلت هذه الآية أدار النبي عليه السلام الكساء على هؤلا، وقال هؤلاء أهل بيتي والخطأ والضلال من الرج، فكان منتفيا عنهم. وأما السنة فقوله عليه السلام: إني تارك فيكم الثقلين، فإن تمسكتم بهما، لن تضلوا كتاب الله وعترتي حصر التمسك بهما، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیزگرانبها باقی می گزارم،کتاب خدا وعترتم، اگر به این دو متوصل شوید هرگز گمراه نمی شوید، فقط به این دو متوصل شوید. (احكام،چاپ دوم، مكتب اسلامي ،1402 قمری، ج 1،ص 245 – 246)

35 - محمد بن سعد، به این طریق نقل کرده است، خبرنا هاشم بن القاسم الكناني أخبرنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما، از ابی سعید نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا که کشیده شده بین زمین وآسمان وعترت اهل بیتم، خداوند به من خبرداده که این دو هرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه در سر حوض به من ملحق شوند پس ببی نید چگونه با آنها رفتار می کنید. (طبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ج 2، ص 194)

36 - عبد الله بن عدي، به این صورت نقل کرده است، حدثنا محمد بن الحسين بن حفص ثنا عباد بن يعقوب ثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن كثير النوا عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) [إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من] الآخر حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحو، ازابی سعید خدری نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد، کتاب خدا ریسمانی است که بین زمین وآسمان آویزان می باشد، وعترت اهل بیتم، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (كامل، چاپ دوم، دار الفكر، بيروت، 1988م،ج 6، ص 67)

37 - دار قطني، حدیث را به این صورت آورده است، وسئل عن حديث حنش بن المعتمر عن أبي ذر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أيها الناس أني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ومثلها مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا، حضرت پیامبر(ص) فرمود: ای مردم من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا، وعترت اهل بیت من، این دوهرکز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (علل الدارقطني، دار الطيبه، رياض، چاپ اول، 1405قمری، ج 6،ص 236)

38 - ابن عساكر، به این طریق نقل کرده است، قال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فحث على كتاب الله ورغب فيه وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، حضرت پیامبر(ص) فرمود: ای مردم من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، اول آنها کتاب خدا، درآن نور وهدایت می باشد، و اهل بیتم، به یاد خدا باشید در مورد اهل بیتم. (تاريخ مدينه دمشق، دار الفكر، بيروت،1415قمری، ج 19،ص 258)

ابن عساكر، درجلد41، صفحه19، کتاب تاریخ خود این حدیث را آورده است، قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بواد بين مكة والمدينة يدعى خم، فخطب فقال إنما أنا بشر أوشك أن أدعى فأجيب ألا وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة ثم أهل بيتي ثم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات، حضرت پیامبر(ص) درخم خطبه خواند وفرمود: همانا من هم انسان هستم ونزدیک است که دعوت خدا را اجابت کنم، ومن در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، اول آنها کتاب خدا، وسیله ای برای اطاعت کردن است، درآن هدایت می باشد، کسی که ازاو پیروی کند، اگر کسی آن را ترک کند گمراه می شود، وسپس اهل بیتم، به یاد خدا باشید در مورد اهل بیتم، این حرف را سه بار تکرار کرد.

ابن عساكر، درجلد54، صفحه92، کتاب خود این حدیث را نقل کرده است، وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن إبراهيم المعروف بابن كبيبة النجار قالا أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن القطان أنبأنا خيثمة بن سليمان حدثنا محمد بن سعد حدثنا أبي حدثنا عمرو والحسن عن الحسن بن عطية عن عطية قال قال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إني تارك فيكم الثقلين ألا وأحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، ازابی سعید خدری نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری می باشد، کتاب خدا ریسمانی است که بین زمین وآسمان آویزان می باشد، وعترت اهل بیتم، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند.

39 - ابي بكر احمد بن موسى ابن مردويه اصفهاني، به این صورت آورده است، من تسعه وثمانين طريقا، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إني مخلف فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، از نود وهشت طریق این حدیث را نقل کرده است، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا، وعترت اهل بیتم، اگر به این دو متوصل شوید هرگز گمراه نمی شوید. (مناقب علي بن أبي طالب (ع) وما نزل من القرآن في علي (ع) ص 228)

40 - مقريزي، حدیث را به این صورت نقل کرده است، أما بعد، ألا أيها الناس ، فإنما أنا بشر ، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله تعالى، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله  في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، خرجه الحاكم من حديث

جرير بن عبد الحميد، عن الحسن بن عبد الله النخعي، عن مسلم بن صبيح، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قا : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد روي: إني تارك فيكم الثقلي، كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبلا ممدودا من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، به دو طریق از زید بن ارقم نقل کرده که حضرت پیامبر(ص)فرمود: ای مردم همانا من هم بشر هستم نزدیک است که پیک خداوند به سوی من بیاید، من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم اولی آنها کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس به آن متوصل شوید، بعد فرمود: واهل بیتم، در باره اهل بیت خود به شما سفارش می کنم، که به یاد خدا باشید این حرف را سه مرتبه تکرا کردند. (امتاع الاسماع، دار الكتب، بيروت،1999م، ج 5، ص 376، 378)

41 - خوارزمي، این حدیث را به این صورت آورده است، وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين هذا، أخبرنا أبو عبد الله، قال وحدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارا، حدثنا صالح بن محمد الحافظ، حدثنا خلف بن سالم، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت أني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيت ، فانظروني كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، ثم قال: ان الله عز وجل مولاي وانا ولي كل مؤمن ، ثم اخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، از زید بن ارقم نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) وقت برگشت از حجت الوداع در غدیر خم فرمود: نزدیک است که پیک خداوند به سوی من بیاید، ومن دعوت خدا را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری است، کتاب خدا واهل بیت من، پس ببی نید چگونه با آنها رفتار می کنید، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (مناقب-موفق خوارزمي، چاپ دوم،1414،مؤسسه نشراسلامي،ص154)

خوارزمي در صفحه 200، کتاب خود این احادیث را نقل کرده است، وقد قال فيه: علي وليكم بعدي. واكد القول علي وعليك وعلى جميع المسلمين وقال: انى مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، وقد قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها.

42 - محمد بن طلحه شافعي، حدیث را به این طریق نقل کرده است، يا ابن أخي لقد كبر سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله (ص) فما أحدثكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه، ثم قال: قام رسول الله (ص) يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به- فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال- وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، حضرت پیامبر(ص) در غدیر خم برای ما خطبه خواند وبعد فرمود: ای مردم همانا من هم بشر هستم نزدیک است که پیک خداوند به سوی من بیاید، ومن دعوت حق را لبیک بگویم، من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم اولی آنها کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس به آن متوصل شوید، بعد فرمود: واهل بیتم، در باره اهل بیت خودم می گویم؟ خدارا به یاد داشته باشید؟ این حرف را سه مرتبه تکرا کردند. (مطالب السؤول في مناقب آل الرسول (ع) ص 25)

43 - ابن حاتم عاملي، در این جا دو مرتبه به این حدیث اشاره کرده است، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، فعيسى (عليه السلام) دخل في الذرية من قبل أمه، وكذلك الحسن والحسين (عليهما السلام) في العترة وفي  قوله اني مخلف فيكم الثقلين...فصل في العترة وفي قوله، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ذكر الحافظ أحمد بن مردويه حديث قول النبي (صلى الله عليه وآله)

إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي من تسعة وثمانين طريقا، نحن ذاكرون منها ما يتهيأ لئلا يطول بذلك الكتاب، درحدیث دوم از زبان ابن مردویه نقل می کند که ایشان این حدیث را از 98، طریق جمع آوری کرده است، که حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا وعترت اهل بیت خودم را. (در النظيم،مؤسسه نشر الإسلامي، ص 778-780)

44 - زرندي شافعي، این حدیث را به این صورت نقل کرده است، حيث قال: أما بعد، ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله-فحث على كتاب الله ورغب فيه-وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، حضرت پیامبر(ص) فرمود: ای مردم همانا من هم بشر هستم نزدیک است که پیک خداوند به سوی من بیاید، ومن دعوت حق را لبیک بگویم، من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم اولی آنها کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس به آن متوصل شوید، بعد فرمود: واهل بیت من در باره اهل بیت خودم می گویم؟ خدارا به یاد داشته باشید؟ این حرف را سه مرتبه تکرا کردند. (معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول (ع) ص 7)

45 - قندوزي، به این طریق نقل کرده است، وفي المناقب: عن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى بن علي المرتضى عليهم السلام، عن أبيه، عن جده الحسن السبط قال  خطب جدي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوما فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه: معاشر الناس إني أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ، ولا تخلو الأرض منهم ، ولو خلت لانساخت بأهلها، حضرت پیامبر(ص) فرمود: ای مردم نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا، وعترت اهل بیتم، اگر به این دو متوصل شوید هرگز گمراه نمی شوید، واین دو هیچ وقت ازهم جدا نمی شوند تا اینکه درسرحوض به من برگردند. (ينابيع الموده لذوي القربى،دار الاسوه،چاپ اول،1416قمری،ج1،ص73،74)

قندوزی در این کتاب خود جلد اول در صفحات 96، و97، و102، 103، از طریق های مختلف این حدیث را نقل کرده است.

46 - ابن منظور، حدیث را به این صورت آورده است، وفي حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إني تارك فيكم الثقلين خلفي: كتاب الله وعترتي فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وقال: قال محمد بن إسحق وهذا حديث صحيح ورفعه نحوه زيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري، وفي بعضها: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فجعل العترة أهل البيت، از زید بن ثابت روایت کرده که حضرت پیامبر(ص) فرمود: همانا من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا، و عترتم، واین دو هیچ وقت ازهم جدا نمی شوند تا اینکه درسرحوض به من برگردند. ودربعضی از روایات عترتی اهل بیتی آمده است پس قرار داده است عترت اهل بیت خود را. (لسان العرب، نشر ادب، قم،1405قمری، ج 4، ص 538)

47 - فيروز آبادي، به این طریق آورده است، منه الحديث إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، از احادیث اوست (حضرت پیامبر(ص)) همانا من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا، و عترتم، (قاموس المحيط،ج 3، ص 342)

48 - زبيدي، به این صورت نقل کرده است، وكذلك الحديث: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي جعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لهما. وقال ثعلب: سماهما ثقلين؛ لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. والثقلان، وهم چنین این حدیث، همانا من در بین شما دوچیز گرانبها باقی می گزارم، کتاب خدا، و عترتم، قرار داده این دو را گران بها به خواتر عظمت آنها، (تاج العروس، دارالفكر، بيروت،1994م،ج 14،ص 85)

49 - تفتازاني، به این طریق آورده است، وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقال (صلى الله عليه وسلم) أنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما چیزی را باقی می گزارم اگر به آن عمل کنید هرگز گمراه نمی شوید، کتاب خدا، واهل بیتم، وبعد حضرت پیامبر(ص) فرمود: من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم اولی آنها کتاب خدا که در آن هدایت ونور می باشد پس به آن متوصل شوید، بعد فرمود: واهل بیتم، در باره اهل بیت خودم می گویم؟ خدارا به یاد داشته باشید؟ این حرف را سه مرتبه تکرا کردند. (شرح المقاصد في علم الكلام، دار المعارف، پاكستان،1981م، ج 2، ص 303)

50 - علي محمد فتح الدين حنفي، حدیث را به این صورت نقل کرده است، وفي صحيح مسلم وغيره في خطبته (عليه السلام) في حجة الوداع قبل وفاته بنحو شهر: إني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وفي رواية صحيحة: كأني قد دعيت فأجبت. وفي رواية: وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، سألت ربي ذلك لهما، فلا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. إنتهى-من الصواعق. وفي أرجح المطالب: عن زيد بن ثابت عن رسول الله (ص) قال  إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي، أخرجه الطبراني في مسند بن ثابت. وفي رواية  إني تارك فيكم الثقلين عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله (ص) خطيبا بماء يدعى(خما) بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، إني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه أحمد، ومسلم، والترمذي، والحاكم. في الخصائص الكبرى للسيوطي: أخرج الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه عن زيد بن أرقم أن النبي (ص) قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، ومسلم عن زيد بن أرقم، وكرر مسلم ثلاثا: أذكركم الله. إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأن اللطيف الخبير أخبرني إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما، از چندین طریق روایت کرده که حضرت پیامبر(ص) وقت برگشت از حجت الوداع در غدیر خم، ویا درجای دیگر فرمود: نزدیک است که پیک خداوند به سوی من بیاید، ومن دعوت خدا را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری است، کتاب خدا واهل بیتم، پس ببی نید چگونه با آنها رفتار می کنید، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (فلك النجاه في الامامه والصلاه، مؤسسه دارالاسلا،چاپ دوم،1997م،ص 29–30)

51 - سعيد ايوب، حدیث را به این طریق آورده است، لما كانت الدعوة الإلهية لبني إسرائيل جعلت هارون وبنيه مع التوراة على خط واحد. فإن الدعوة الإلهية الخاتمة جعلت أهل البيت مع القرآن على خط واحد، فعن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله (ص) يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. وعن زيد بن ثابت قال. قال رسول الله (ص) إني تارك فيكم خليفتين. كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لا يتفرقا حتى يردوا على الحوض، وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله (ص) إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وعن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم قالا: قال رسول الله (ص) إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي. ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما. والعترة كما جاء في لسان العرب هي: ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه. وعترة النبي(ص) ولد فاطمة البتول عليها السلام وفي قوله: إني تارك فيكم الثقلين  قال النووي: سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما وقيل: لثقل العمل بهما. وحديث الثقلين حديث صحيح. رواه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت، والطبراني وأبو نعيم عن حذيفة بن أسيد، وابن أبي عاصم وأحمد والطبراني وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري، والترمذي والنسائي والحاكم عن زيد بن أرقم، وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي والخطيب عن جابر. ومسلم عن زيد بن أرقم (صفحه،240 – 241)

بعد أن أدى رسول الله (ص) المناسك، وعند عودته إلى المدينة، وقف في غدير خم، وهو مكان يقع على الطريق بين مكة والمدينة. على بعد ثلاثة أميال من الجحفة، وروي عن زيد بن أرقم أنه قال: لما رجع رسول الله (ص) من حجة الوداع، فنزل غدير خم أمر بدوحات فقممن، ثم قام فقال: كأني قد دعيت فأجيب، إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، ثم قال: إن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، این حدیث را ازچندین طریق نقل کرده است، از جمله از زبان زید بن ارقم نقل کرده که حضرت پیامبر(ص) وقت برگشت از حجت الوداع در غدیر خم فرمود: نزدیک است که پیک خداوند به سوی من بیاید، ومن دعوت خدا را لبیک بگویم، همانا من در بین شما دو چیز گران بها باقی می گزارم، یکی از آنها بزرگتر از دیگری است، کتاب خدا واهل بیتم، پس ببی نید چگونه با آنها رفتار می کنید، این دوهرگز از هم جدانمی شوند تا اینکه درسر حوض به من برگردند. (ابتلاءات الامم، دار الهادي، بيروت، 1995م، ص 258 – 259)

فهرست منابع

1- مبسوط، سرخسي، دار المعرفه، بيروت،1986م.

2- نيل الاوطار، شوكاني، دار الجيل، بيروت، 1973م.

3- مسند احمد، دار صادر، بيروت.

4- سنن الدارمي، مطبعه الحديثه، دمشق، 1349قمری.

5- فضائل الصحابه، نسائي، دار الكتب، بيروت.

6- مستدرك حاکم، حاكم نيشابوري.

7- سنن الكبرى، بيهقي، دار الفكر.

8- مجمع الزوائد، هيثمي، دار الكتب، بيروت، 1988م.

9- مسند ابن جعد، دارالكتب، بيروت، 1996م.

10- مصنف، ابن ابي شيبه كوفي، دار الفكر، بيروت،1989م.

11- منتخب مسند عبد بن حميد، مكتبه النهضه العربيه، 1988م.

12- كتاب السنه، عمرو بن ابي عاصم، مكتب اسلامي، بيروت، 1993م.

13- مسند ابي يعلى.

14- صحيح ابن خزيمه، مكتب اسلامي، چاپ دوم،1992م.

15- معجم الاوسط، طبراني، دار الحرمين، 1995م.

16- فوائد المنتقاه، محمد بن علي صوري، دار الكتاب عربي، بيروت،1987م.

17- دستور معالم الحكم، ابن سلامه، پاورقى، مكتبه المفيد، قم.

18- فايق في غريب الحديث، جار الله الزمخشري دار الكتب، بيروت، 1996م.

19- شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، دار إحياء الكتب عربي، ایران.

20- كنز العمال، متقي هندي، مؤسسه رساله،بيروت، 1989م.

21- اضواء على السنه المحمديه، محمود ابو ريه، چاپ پنجم،نشر بطحاء.

22- بحوث في تاريخ القرآن وعلومه، سيد مير محمدي زرندي، نشر، جماعه مدرسين، قم،1420قمری.

23- تفسير ثعلبي، دارإحياء، بيروت،2002م.

24- تفسير سمعاني، دار الوطن، رياض،1997م.

25- شواهد التنزيل، حاكم الحسكاني، مؤسسه نشر وزارت وارشاد، تهران، 1990م، ج 2، پاورقى.

26- تفسير بغوي، دار المعرفه، بيروت.

27- محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطيه اندلسي، دار الكتب، بیروت،1993م.

28- تفسير الرازي،چاپ سوم.

29- تفسير البحر المحيط، ابي حيان اندلسي، دارالكتب، بيروت، 2001م.

30- تفسير ابن كثير،1992 م، دار المعرفه، بيروت.

31- تفسير آلوسي.

32- احكام، ابن حزم، مطبعه العاصمه، قاهره.

33- اصول السرخسي، دار الكتب، بيروت،1993م.

34- احكام، آمدي ، چاپ دوم، مكتب اسلامي ،1402 قمری.

35-  طبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار صادر، بيروت.

36- كامل، چاپ دوم، عبد الله بن عدي، دار الفكر، بيروت، 1988م.

37- علل الدارقطني، دار الطيبه، رياض، چاپ اول، 1405قمری.

38- تاريخ مدينه دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بيروت،1415قمری.

39- مناقب علي بن أبي طالب (ع) وما نزل من القرآن في علي (ع) ابن مردويه.

40- امتاع الاسماع، مقريزي، دار الكتب، بيروت،1999م.

41- مناقب، موفق خوارزمي، چاپ دوم،1414،مؤسسه نشراسلامي.

42- مطالب السؤول في مناقب آل الرسول (ع) محمد بن طلحه شافعي.

43- در النظيم، ابن حاتم عاملي، مؤسسه نشر الإسلامي.

44- معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول (ع) زرندي شافعي.

45- ينابيع الموده لذوي القربى، قندوزي، دار الاسوه، چاپ اول، 1416قمری.

46- لسان العرب، ابن منظور، نشر ادب، قم،1405قمری.

47- قاموس المحيط، فيروز آبادي.

48- تاج العروس، زبيدي، دارالفكر، بيروت،1994م.

49- شرح المقاصد في علم الكلام، تفتازاني، دار المعارف، پاكستان،1981م.

50- فلك النجاه في الامامه والصلاه، علی محمد فتح الدين حنفي، مؤسسه دار الاسلا، چاپ دوم،1997م.

51- ابتلاءات الامم، سعيد ايوب، دار الهادي، بيروت، 1995م.

52- نرم افزار،كتابخانه اهل بيت (ع) نسخه اول، موسسه اهل بیت، قم. 


برچسب‌ها: من دو شیئ گرانبها باقی نهادم
+ نوشته شده در  ساعت 23:19  توسط حسين مومني.بلخابی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحيم
بنام خداوند بزرگ و درود وسلام به ائمه معصومين،عليهم السلام
اين ‏مطالب فقط براي اطلاع رساني ‏در مورد حديث، تاريخ، و باورهاي گذشته، وحال ‏است.‏
بنده با توجه به تبادل اطلاعات که در طول عمر خود داشتم، بدست آوردم که تعدادی از مسلمانان در ذهن خود سوالاتی دارند که به دنبال جواب آن می باشد تعدادی از این سوالا ممکن است به این صورت باشد.‏
آيا تابحال به اين امر فکر کرده ايد که چرا مسلمانان باهم اختلاف مذهبي دارند؟
آيا تابحال به اين امر فکر کرده ايد که حرف کدام گروه به حقيقت نزديک تر است؟
آيا تابحال به اين امر فکر کرده ايد که ما خود راه درست انتخاب کرده ايم يا نه؟
آيا تابحال به اين امر فکر کرده ايد که بدون تعصب مذهبي به دنبال حقيقت باشيم؟
آيا تابحال به اين امر فکر کرده ايد که حق بودن به تعداد معلوم مي شود يا نه؟
آيا تابحال به اين امر فکر کرده ايد که چه مقدار از اين احاديث ديني و اعتقادی که بما رسیده را همه مسلمانا ‏قبول دارند؟
آيا تابحال به اين امر فکر کرده ايد که فقط به حرف هاي موافقين خود اکتفانکنيم ‏و در مورد گفته هاي مخالفين هم ‏تحقيق کنيم؟
آیا تابحال به این فکر کرده اید که همیشه به دنبال تعیین خود نباشیم به فکر نقض گفته های خودمان هم باشیم؟
از اين گونه سوالات زياد است که برای هر فرد پیش می آید. بنابر این بنده با ارائه این مطالب برآنم، به کسی که بدنبال جواب چنین سوالاتی می باشد کمک کنم.

17.11.2011
25.7.1390

نوشته های پیشین
3/28/2010 - 4/3/2010
2/11/2010 - 2/19/2010
11/21/2008 - 11/27/2008
9/29/2008 - 10/5/2008
9/22/2008 - 9/28/2008
8/29/2008 - 9/4/2008
آرشیو موضوعی
بسم الله الرحمن الرحیم
اهل بیت پیامبر خاتم.ص.
مطالب مختصری پیرامون چهارده معصوم (ع)
حدیث ثقلین
آیه ولایت
تبلیغ آیات سوره برائت
شأن نزول آیه تطهير
شأن نزول آیه مباهله
شأن نزول سوره هل اتی
حدیث غدیر از زبان علماء
ادله اثبات حدیث غدیر درقرآن
حدیث مدينه
حديث منزلت
حديث طير
حدیث اخوت
سخنی چند با خوانندگان
پیوندها
بلخاب
آيت‌الله محقق كابلي
الشيخ محمد إسحاق الفياض
پايگاه اطلاع ‌رساني آيت‌الله خميني
balkhab
پايگاه دفتر آيت‌الله صافي‌گلپايگاني
پايگاه اطلاع رساني إسراء. آيت‌الله جوادی آملی
دفتر آيت‌الله سيد محمد سعيد طباطبايي‌حكيم
پايگاه مرتضي مطهري
پايگاه آيت الله سيد صادق حسيني شيرازي
مؤسسه امام صادق (ع). آيت‌الله سبحاني
حضرت آيت الله سيد علي حسيني ميلاني
پايگاه آيت الله شيخ بشير حسين نجفي
دائرة‌المعارف صحف‌الطيبين زبان عربی
مركز تحقيقات امام علي (ع)
دفتر آيت‌الله‌ مكارم‌شيرازي
محرم
فضائل و مناقب اهل بیت (ع)
تبیان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM